Proeven en wedstrijden

Voor zowel een Certiticaat (alleen met dummy’s) als KNJV of Africhtings diploma (koud wild) tellen dezelfde proeven.

Diploma C:  (Basis in Belgié)                                                                                                                                                                                                                        1. Proef A: Aangelijnd en los volgen                                                                                                                                                                     2. Proef B: Uitsturen en komen op bevel                                                                                                                                                              3. Proef C: Houden van de aangewezen plaats                                                                                                                                                      4. Proef D: Apport te land                                                                                                                                                                                    5. Proef E:  Apport te water

Diploma B:  (Africhtings proef in België)                                                                                                                                                                                                    1. Proef F: Verloren apport te land                                                                                                                                                                        2. Proef G: Merkeerapport te land                                                                                                                                                                        3. Proef H: Apport over diep water

KNJV Proeven uitgebreid 

Certificaat wedstrijden doe je bij rasverenigingen van alle retrieverrassen, wees op tijd met inschrijven anders gaat eigen ras (en leden) voor………………….

…. Goldenclub…..  NedLabVer ….. Chesapeake ….. Tollers ….. Labradorkring.…. Flatcoated Retriever Club…..


Bij de ras verenigingen zijn ook KNJV wedstrijden, maar daar geld vaak de regel dat het alleen voor eigen ras of leden is bedoeld.

Verder kun je na de KNJV nog voor Maps verder gaan. (Na 2 KNJV Dipl met voldoende punten)   Orweja  werken met koud wild

In België voor een africhtingdiploma Nimrodsvrienden


WT’s mogen alleen met dummy’s worden georganiseerd.

WT (Working Test) in Nederlanden    (WT alleen voor retrievers.. OWT voor meer rassen) 

C-klasse:

voor honden met een C-diploma;

voor honden met een B-diploma die de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt en

waarvan de voorjager de hond nog niet wenst in te schrijven in de B-klasse.

B1-klasse:

voor honden met een B-diploma die voor het eerst in de B-klasse inschrijven;

voor honden die al eerder in de B1-klasse inschreven en die niet op basis van behaalde resultaten in de B2-klasse behoren in te schrijven. 


B2-klasse:

voor honden die eerder in de B2-klasse inschreven;

voor honden met één of meerdere B-diploma's die op eerdere Workingtesten in de B1-klasse tweemaal eindigden bij de eerste vijf;

voor honden die opgegaan zijn voor het A-diploma maar dit niet hebben behaald;

voor honden met één of meerdere A-diploma’s, die de leeftijd van 24 maanden nog niet bereikt hebben en waarvan de voorjager de hond nog niet wenst in te schrijven in de A-klasse;

voor honden die op een CAC-veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse Vereniging zijn gekwalificeerd met een kwalificatie ZG, G of CQN maar daarbij niet werden geplaatst bij de eerste drie. 

A-klasse:

voor honden met een A-diploma;

voor honden die op een CAC-veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse vereniging bij de eerste drie zijn geeindigd met minimaal de kwalificatie ZG of driemaal een kwalificatie G of éénmaal een kwalificatie U hebben behaald.


Het gaat dan om meerdere apports die een hond moet binnen halen.

Je weet van te voren nooit wat er van jouw en je hond gevraagd wordt.

Je zal dan goed moeten weten hoe je je hond stuurt en ook moet afremmen en zitten laten op de plek die jij voor hem bedoeld. Het dirigeren van je hond.


Ook na een KNJV B kun je door voor een A Dipl. waar je de hond dan ook moet dirigeren.


Ook in in België bij Retriever opleidingen Zichem en Hasselt, en daarna voor WT op gaan.

Hiervoor tellen andere regels. Heb je geen dipl. nodig.


Wedstrijden WT en Field Trials  (België)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Regels voor een Franse Epreuve   

Voor honden die reeds een bepaalde opleiding hebben, ongeacht de leeftijd.


à la Française:  de honden worden voorgejaagd aan de leiband.
à l’Anglaise:  de honden worden gedurende de volledige proef los voorgejaagd.
dit laat de honden toe om onmiddellijk deel te nemen aan een field à l’anglaise.

PUNTEN :
Gehoorzaamheid:
*aan de voet volgen gedurende 20 meter. De hond gaat zitten zonder te bewegen.
*de voorjager verwijdert zich tot op 20 m.
*de hond blijft 1 minuut zitten zonder te bewegen.
*de hond wordt teruggeroepen en terwijl hij terugkeert wordt een schot afgevuurd in de verte (minimum 20 m).


Een apporteertest uit het water:
twee dummies worden afgevuurd met de dummy launcher in diep water op een afstand van 20 à 30 m. De afstand tussen de 2 dummies bedraagt 5 à 10 m.
In geen enkel geval mag de hond van dummy wisselen.
Dezelfde hond moet de 2 dummies terughalen. Tijdens het terugkeren met de 2de dummy, zal een dummy met de hand worden gegooid op zo’n 5 à 6 m naast de hond en zo’n 2 à 3 m voor hem.
De hond mag zich hierdoor niet in de war laten brengen.
Tot slot moet de hond dan ook nog deze laatste dummy gaan halen


Apporteertest van 2 dummies:
De honden worden in linie geplaatst per 3 met een afstand van ongeveer 10 meter tussen elkaar.
6 dummies worden met behulp van een dummy launcher afgeschoten (3 in open terrein en 3 in begroeiing) op de volgende wijze: voor elke hond zal de keurmeester de 1e dummy in open terrein schieten en de 2e dummy in begroeiing totdat de 6 dummies geschoten zijn.
Een vlugge lottrekking bepaalt in welke volgorde de 3 honden geplaatst werden. De 1e hond moet eerst de 1e dummy ophalen (in principe de dummy die voor de hond werd afgeschoten), vervolgens haalt de 2e hond zijn 1e dummy en de 3e hond zijn 1e dummy. In omgekeerde volgorde worden de andere dummies opgehaald (dus 3e hond de 2e dummy, 2e hond zijn 2e dummy en tot slot 1e hond zijn 2e dummy).
Het 1e apport moet binnen de minuut binnengebracht worden, anders wordt de hond teruggeroepen.

Een blinde apport:
1 duif zal uit het zicht van de hond en deelnemer met de hand neergelegd op ongeveer 30 meter afstand (zonder een spoor te maken bij het ter plaatse gaan leggen) en dit zonder schot.

De honden worden met GOEDE WIND opgestuurd. Als de laatsten benadeeld worden door de opeenvolgende passages van de eersten, is het nodig om de proef geleidelijk te verplaatsen.

In de mate van het mogelijke, moeten de organisatoren proberen om alle honden in dezelfde werkomstandigheden te plaatsen.
De keurmeesters chronometreren de proeven (ongeveer 5 minuten) naargelang het aantal deelnemers en de moeilijkheidsgraad van het terrein.

Elk onderdeel van deze épreuve is eliminerend. De beoordeling gebeurt in de geest en in de toepassing van het reglement van een field.